Τομείς εργασιών

Το Ρεκτιφιέ Σερρών δραστηριοποιείται σε δυο τομείς εργασιών:

Αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία μερών κινητήρων εσωτερικής καύσης και  ανακατασκευή κινητήρων (ΡΕΚΤΙΦΙΕ)

Αντιπροσωπεύουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα εργοστάσια παγκοσμίως με σκοπό την άμεση, και πλήρη κάλυψη των πελατών μας. Οι σκοποί μας αυτοί πραγματοποιούνται μέσω της πλήρως ενημερωμένης γκάμας προϊόντων που διαθέτουμε.