Καλωσορίσατε στο «ΡΕΚΤΙΦΙΕ | REKTIFIE | Ανταλλακτικά | Επισκευές κινητήρων | Χατζηστουγιάννης Χ. Ε.Ε.».

Το αντικείμενο της εταιρίας είναι η εκτέλεση παντός είδους μηχανουργικών εργασιών, η επισκευή μηχανών εσωτερικής καύσης παντός τύπου, ρεκτιφιέ, η εμπορία (χονδρική και λιανική) ανταλλακτικών για την επισκευή κινητήρων (έμβολα, βαλβίδες, κουζινέτα, χιτώνια, φλάντζες κ.ά). Επίσης, η εταιρία μας εισάγει και εξάγει προϊόντα και ανταλλακτικά από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτες χώρες.

Οι υπηρεσίες μας

Το ρεκτιφιέ Χ. Χ”Στουγιάννης Ο.Ε., χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσία πολλών ετών, εκτελεί με ακρίβεια και υπευθυνότητα τις παρακάτω εργασίες:

 

Ρεκτιφιέ στροφάλου, Ρεκτιφιέ κυλίνδρου, Ρεκτιφιέ εκκεντροφόρου, Ρεκτιφιέ εδρών βαλβίδων, Ευθυγράμμιση κουζινέτων βάσης, Ευθυγράμμιση κουζινέτων μπιελών, Ευθυγράμμιση εμβόλων, Πλανιάρισμα μηχανής, Πλανιάρισμα κεφαλής, Εμβολοχιτώνια, Έμβολα πλήρη, Χιτώνια, Κουζινέτα βάσης και τοποθέτηση, Κουζινέτα μπιελών και τοποθέτηση, Δακτυλίδια μπιελών και κατεργασία, Δακτυλίδια εκκεντροφόρου τοποθέτηση και κατεργασία, Βαλβίδες εισαγωγής, Βαλβίδες εξαγωγής, Οδηγοί βαλβίδων και τοποθέτηση, Κουζινέτα κομφλέρ και τοποθέτηση, Ελατήρια κομφλέρ, Έδρες βαλβίδων, Επαναφορά υποδοχής κουζινέτων βάσης, Έλεγχος ραγίσματος κεφαλών και στροφάλου, Ρεκτιφιέ παντός τύπου μηχανών, Τοποθέτηση οδηγών, Μέτρηση υψομέτρων εμβόλων, Τοποθέτηση οδηγών σε κεφαλή αλουμινίου, Κατασκευή εδρών βαλβίδων, Ευθυγράμμιση εκκεντροφόρου, Ευθυγράμμιση κυλίνδρων, Λείανση εδρών βαλβίδων, Λείανση επιφάνειας κεφαλής, Λείανση επιφάνειας κορμού.

Αποστολή σε όλες τις χώρες

Η αποστολή των παραγγελιών σας πραγματοποιείται με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες για την γρήγορη και οικονομική εξυπηρέτηση σας. Πραγματοποιούνται αποστολές προς όλες τις χώρες.