ΡΕΚΤΙΦΙΕ

Το αντικείμενο της εταιρίας είναι η εκτέλεση παντός είδους μηχανουργικών εργασιών, η επισκευή μηχανών εσωτερικής καύσης παντός τύπου, ρεκτιφιέ, η εμπορία (χονδρική και λιανική) ανταλλακτικών για την επισκευή κινητήρων (έμβολα, βαλβίδες, κουζινέτα, χιτώνια, φλάντζες κ.ά).

Επίσης, η εταιρία μας εισάγει και εξάγει προϊόντα και ανταλλακτικά από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τρίτες χώρες.